Načítavam...

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022
Srdečne vás pozývame na podujatie Noc múzeí a galérií 2022 do Západoslovenského múzea v Trnave v sobotu 14. mája od 17,00 do 22,00

Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v rámci podujatia Noc múzeí a galérií 2022 program, ktorý začína o 17,00 vo všetkých troch budovách. Múzeum knižnej kultúry privíta návštevníkov o 17,00 komentovaným sprievodom po výstave Slováci, píšte po slovensky! (Matej Krnáč). Od 17,00 bude otvorený aj Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského, kde bude od 18,00 komentovaný sprievod expozíciou Život a dielo Mikuláša Schneidra Trnavského (Lucia Duchoňová). Prehliadka expozícií a výstav v oboch budovách sa ukončí o 18,30 a nasledujúci program sa sústredí v hlavnej budove múzea.
Západoslovenské múzeum so sídlom v bývalom klariskom kláštore bude otvorené v sobotu aj počas dňa v klasických návštevných hodinách 11,00 – 17,00, ale program podujatia sa začína až o 17,00. Podvečer 17,30 – 19,00 bude pre rodičov s deťmi otvorený Detský tvorivý kútik na I. poschodí. Hlavný program začína o 19,30 vernisážou výstavy Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria na I. poschodí. Projekt je výsledkom niekoľkoročnej výskumnej práce etnologičky Mgr. Dity Andruškovej, PhD. zo Záhorského múzea v Skalici, za ktorý dostala prvú cenu v kategórii výstava od Národopisnej spoločnosti Slovenska v roku 2021. Katalóg výstavy sa bude predávať vo vstupnej predajni múzea. O hudbu sa postará Ľudová hudba Petra Párničana, dlhoročného člena Lúčnice. Kostol Nanebovzatia Panny Márie bude otvorený od 19,00 a o 21,00 v ňom bude vystúpenie chrámového zboru TRINITAS s orchestrom (Modranka). Program podujatia sa ukončí o 22,00.