Načítavam...

Ženy v umení a histórii - konferencia

Ženy v umení a histórii - konferencia
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo 8. 10. 2021 konferenciu Ženy v umení a histórii. Na konferencii odznie päť príspevkov, ktorých autori sa venujú rôznym podobám pôsobenia a činnosti žien v minulosti, predstavujú úlohu žien v odlišných sférach života, aj ich zobrazenie v literatúre.
Príspevky:
PhDr. Júlia Ragačová (Štátny archív v Trnave): O láske neláskavej...
Mgr. Katarína Boledovičová, PhD. (Štátny archív v Trnave): Verejné domy v Trnave v období Rakúsko-Uhorska
Ing. Pavol Tomašovič (Knižnica Juraja Fándlyho): Literatúra a žena. (Esej o pupočnej šnúre)
Mgr. Lucia Duchoňová (Západoslovenské múzeum v Trnave): Žena v reholi
PaedDr. Simona Jurčová (Západoslovenské múzeum v Trnave): Cherchez la femme! (alebo koho prilákali Trnavčanky do nášho mesta).
Príspevky z konferencie budú publikované v Zborníku Západoslovenské múzeum v Trnave 2021, ktorý vyjde ešte koncom tohto roka.
Trnava je v týždni od 4. 10. v oranžovej zóne, režim ZSM je OTP, pri ktorom je možný obmedzený počet - 30 divákov v publiku.

Konferencia je uzatvorením tematického roku 2021 v Západoslo¬venskom múzeu v Trnave venovaného rodine. V rámci témy boli v múzeu sprístupnené dve výstavy: Detský svet a Svadobné šaty.