Načítavam...

Trnavský Execír – KOPÁNKA. Slávnostné uvedenie publikácie

Trnavský Execír – KOPÁNKA. Slávnostné uvedenie publikácie
Miesto: budova ZsM, koncertná sála
Termín: V sobotu 18. septembra 2021 o 17,30
Organizátori: Mesto Trnava, ZSM, TTSK
Hudobný hosť: Jana Andevská

Západoslovenské múzeum v Trnave v sobotu 18. septembra 2021 o 17,30 slávnostne uvedie knihu Trnavský Execír – KOPÁNKA – historická monografia špecifickej mestskej štvrte, ktorú vydala Národopisná spoločnosť Slovenska, (ZSM je jej kolektívnym členom) s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia a Mesta Trnava v roku 2021. Autorský kolektív tvoria PhDr. Martina Bocánová, PhD., PhDr. Klaudia Mišovičová, PhDr. Martin Priečko, PhD., PhDr. Peter Sokolovič, PhD. Recenzentmi publikácie sú: nedávno zosnulý prof. PhDr. Jozef Šimončič, CSc., prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. a PaedDr. Simonne Jurčová. Ide o publikáciu, ktorá sa venuje histórii vybranej mestskej lokality - Kopánky, ktorá sa počas dvadsiateho storočia pretvárala a formovala inak, ako zvyšok mesta.
Knihu si budú môcť záujemci na podujatí kúpiť (uvádzacia cena na podujatí: 8,-€, predajná cena: 10,-€) a dať podpísať prítomným autorom.