Načítavam...

Pocta zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi

Pocta zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi
Vo štvrtok 26. augusta 2021 sa uskutoční podujatie Pocta zberateľovi Štefanovi Cyrilovi Parrákovi, na ktorom bude uvedená monografia Štefan Cyril Parrák – život a dielo, ktorú vydala Národopisná spoločnosť Slovenska s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Autormi textov sú odborní zamestnanci Západoslovenského múzea v Trnave: Martina Bocánová, Aneta Vlčková, Lucia Duchoňová, Simona Jurčová a Andrej Sabov, autormi fotografií sú fotografi Tomáš Vlček a Miroslav Malacký.

Srdečne Vás pozývame podujatie, na ktorom predstavíme aj tlače vydané v r. 2020 – 2021 v Západoslovenskom múzeu v Trnave:

Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením
Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska
Zborník Západoslovenského múzea 2020
Trnava – kráľovské mesto – maľovánka
Dobro – dvorana slávy : sprievodca expozíciou
William Schiffer : sochár a medailér : sprievodca expozíciou
Kalendár 2021
Detský svet – sprievodca k výstave pre malých i veľkých
Agáta a Justína vymýšľajú – pracovný list
Infopohľadnice

Nové tlače budú návštevníkom k dispozícii na predaj