Načítavam...

Prechádzka po Oláhovom seminári

Prechádzka po Oláhovom seminári
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 (DEKD) Prechádzka po Oláhovom seminári. Témou DEKD 2020 je „Minulosť vzdeláva“ a práve preto sa spolu pozrieme do budovy, ktorá bola sídlom prvej vyššej vzdelávacej inštitúcie v Trnave. Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh dal v roku 1561 postaviť budovu pre bohoslovecký seminár a kolégium. Ešte nedokončená stavba vyhorela pri požiari v roku 1566. V roku 1590 budovu opravili, ale ako seminár už neslúžila. V rokoch 1619 až 1919 bola útulkom pre starých kňazov. Neskôr sa v nej nachádzala kapitulská knižnica. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bola zrekonštruovaná pre Západoslovenské múzeum, ktoré v nej v roku 1979 zriadilo Múzeum knižnej kultúry.
Vo výstavných priestoroch prízemia bude sprevádzať Mgr. Milan Ševčík a v expozícii na poschodí PaedDr. Simona Jurčová. Pri peknom počasí bude zakončenie podujatia v záhrade Múzea knižnej kultúry.