Načítavam...

Oznam

Oznam
Západoslovenské múzeum v Trnave sa čoskoro otvorí pre návštevníkov. V dnešných dňoch zabezpečujeme v spolupráci s naším zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom všetky úkony, ktoré si vyžaduje prevádzka múzea tak aby boli dodržané bezpečnostné a hygienické požiadavky kladené na tento typ inštitúcie. O aktuálnych zmenách vás budeme informovať.