Načítavam...

Medzinárodný deň archeológie

Medzinárodný deň archeológie

Prednáška Mgr. Matúša Sládka, PhD.: ARCHEOLOGICKÉ DEDIČSTVO a malá výstava skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti

Utorok 29. októbra 2019 o 15,00
koncertná sála Západoslovenského múzea, Múzejné nám. 3
Organizuje Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave
Vstup voľný

Medzinárodný deň archeológie si každoročne pripomíname tretiu sobotu v októbri. V blízkosti tohto dátumu sa konajú v inštitúciách spojených s archeológiou zaujímavé podujatia pre verejnosť. Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pri tejto príležitosti prednášku na aktuálnu tému venovanú archeologickému dedičstvu, ktoré návštevníkom priblíži archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava Mgr. Matúš Sládok, PhD. Návštevníci sa dozvedia čo považujeme za archeologické dedičstvo a akými spôsobmi ho treba chrániť. Prednášajúci sa zameria na spôsoby poškodzovania archeologického dedičstva nelegálnou činnosťou a ako môžu k jeho ochrane prispieť jednotlivci.
Súčasťou podujatia je malá výstava – ide o prvé vystavenie archeologických nálezov získaných pri nelegálnej činnosti na Slovensku, predmety pochádzajú z trnavského kraja.