Načítavam...

Noc múzeí a galérií 2019

Noc múzeí a galérií 2019
V sobotu 18. mája 2019 si pripomenieme Medzinárodný deň múzeí a galérií večer-nou prehliadkou priestorov Západoslovenského múzea v Trnave a Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Západoslovenské múzeum privíta návštevníkov podujatia Noc v múzeu, ktoré začína v sobotu po bežných návštevných hodinách o 17,00 otvorením všetkých budov múzea.

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského a Múzeum knižnej kultúry budú prístupné v čase od 17,00 do 18,30 a pre návštevníkov je v každej budove pripravený program. V Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského je možné okrem prehliadky expozícií Život a dielo hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera Trnavského, Dvorana slávy Dobra a S láskou za pravdu navštíviť priestor pre výtvarné činnosti na prízemí. Výtvarná dielňa pre deti či hendikepovaných návštevníkov je zameraná na rozvíjanie fantázie a motoriky.
Program v Múzeu knižnej kultúry začne o 17,00 prehliadkou novej výstavy Šestnáste storočie slovom a obrazom s komentárom autora Mgr. Milana Ševčíka. Návštevníkov čaká prehliadka expozície Život a tvorba sochára a medailéra Williama Schiffera a výstavy Slováci, píšte po slovensky! Prístupná bude i záhrada vedľa objektu.
Západoslovenské múzeum pripravilo svoj hlavný program v budove na Múzejnom námestí od 17,00 hodiny a návštevníci si budú mať možnosť prezerať jej priestory až do 23,00 hodiny. Návštevníkov pozveme o 17,30 na prehliadku novej prírodovednej výstavy Skameneliny sveta s komentárom jej autora geológa RNDr Miroslava Hornáčka. Vernisážou o 19,00 hodine začne výstava Trnavské fotoateliéry, ktorá priblíži miesta prvých fotoateliérov v Trnave, fotografov, ktorí v nich pracovali a ich produkciu. Pred vernisážou a po nej naladí návštevníkov dobová hudba Dixielandu Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidra-Trnavského pod vedením pedagóga Petra Bunčeka. Návštevníkom bude k dispozícii štylizovaná kaviareň v koncertnej sále múzea. S postupujúcim súmrakom sa otvorí vstup z expozície Klarisky v Trnave do Kostola Nanebovzatia Panny Márie, kde sa bude o 21,00 hodine konať Koncert duchovnej hudby 16.-17. stor. z územia Horného Uhorska. Vokálny ensemble Vox Aurumque diriguje Hana von Schlosser.
Návštevníci si budú môcť počas podujatia prezrieť všetky expozície a aktuálne výstavy, prejdúc hlavným nádvorím nahliadnu do kláštornej krypty, do pivnice s expozíciou tehly a tehliarstva pod názvom Dotkni sa hliny, budú môcť obdivovať chór mníšok – oratórium, oddychovať v bývalom kláštornom ambite, prípadne objaviť niekoľko drobných prekvapení. Múzeum bude otvorené do 23,00 hodiny a počas podujatia bude pre návštevníkov voľný vstup s možnosťou dobrovoľného príspevku. Návštevníkov budú počas celého podujatia sprevádzať zamestnanci Západo¬slovenského múzea v Trnave.
Simona Jurčová, Západoslovenské múzeum v Trnave

PROGRAM
Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského (17,00 – 18,30)
17,00 – 18.30 výtvarná dielňa pre deti a hendikepovaných návštevníkov
17,00 – 18.30 prehliadka expozícií a výstav

Múzeum knižnej kultúry (17,00 – 18,30)
17,00 Šestnáste storočie slovom a obrazom – prehliadka výstavy s komentárom autora Mgr. Milana Ševčíka
17,00 – 18,30 Prehliadka expozície, výstav a záhrady v Múzeu knižnej kultúry

Západoslovenské múzeum (17,00 – 23,00)
17,30 Skameneliny sveta – sprievod výstavou komentovaný autorom RNDr. Miroslavom Hornáčkom
18,40 Dixieland Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidra-Trnavského pod vedením pedagóga Petra Bunčeka
19,00 vernisáž výstavy Trnavské fotoateliéry a otvorenie kaviarne v koncertnej sále
21,00 Koncert duchovnej hudby 16.-17. stor. z územia Horného Uhorska. Vokálny ensemble Vox Aurumque & dirigent - Hana von Schlosser v Kostole Nanebovzatia Panny Márie
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019
Noc múzeí a galérií 2019