Načítavam...

Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...

Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...

23.10.2018

Názov prednášky: Rozvoj školstva, zdravotníctva a bývania v Trnave počas 1. ČSR
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. č. 3, 918 09 Trnava
Čas konania: 23. október 2018 o 16,30


Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky pripravilo Západoslovenské múzeum v Trnave v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave tematickú prednášku Mgr. Lindy Osykovej, PhD. s názvom Rozvoj školstva, zdravotníctva a bývania v Trnave počas prvej ČSR.
Prednáška spojená s prezentáciou vysvetlí ťažkú situáciu v školstve a v zdravotníctve na Slovensku po vzniku Československej republiky. Mnohé školské budovy, zdravotnícke a sociálne zariadenia boli poškodené alebo úplne chýbali. Trnava v tom čase nemala ani jednu budovu, ktorá by vyhovovala základným zdravotným a pedagogickým požiadavkám. Výstavba škôl a zdravotníckych zariadení v Trnave sa naplno rozprúdila až v roku 1927, čo zrejme súviselo so štátnym zámerom postaviť, alebo aspoň začať stavať do roku 1928 (teda do 10. výročia vzniku ČSR) čo najvyšší počet škôl. Do roku 1938 mesto postavilo štyri nové budovy pre školy a nadstavilo budovu Adalbertína. Zároveň v období rokov 1924 až 1938 prebiehala výstavba a adaptácia budov patriacich Župnej (Krajinskej) nemocnici v Trnave. V roku 1928 bol položený základný kameň k stavbe Okresného domu a v roku 1933 sa skončila výstavba Okresnej nemocenskej poisťovne. Autorka prednášky na základe dostupných archívnych materiálov zrekapituluje obraz stavebnej politiky mestského magistrátu a zároveň nás zoznámi s architektonickými pamiatkami Trnavy, ktoré boli postavené v medzivojnovom období.
Prednáška sa uskutoční pre návštevníkov Západoslovenského múzea v utorok 23. októbra 2018 o 16,30 hodine.
Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...
Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...
Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...
Prednáška Linda Osyková - Rozvoj školstva...