Načítavam...

Prednáška Avari a Slovania

Prednáška Avari a Slovania

21.10.2018

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ARCHEOLÓGIE V ZÁPADOSLOVENSKOM MÚZEU
Prednáška a komentovaná prehliadka výstavou Avari a Slovania na sever od Dunaja pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie

Nedeľa 21.10. 2018 o 15,00
v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné nám. 3

Medzinárodný deň archeológie sa po prvý raz v USA konal v roku 2011 a od roku 2014 sa pravidelne organizuje aj v Českej republike. Tohto roku sa už po druhýkrát do organizovania dňa archeológie zapojilo aj Západoslovenské múzeum v Trnave, ktoré v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne pripravilo svojim návštevníkom prednášku Mgr. Andrása Csuthyho, PhD. Avari a Slovania na sever od Dunaja. Po prednáške bude komentovaná prehliadka aktuálnou výstavou.
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania
Prednáška Avari a Slovania