Načítavam...

Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov

Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov
Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) – trnavský cukrár a pekár, nadšený obdivovateľ ľudového umenia a starožitností, ktorý vytvoril rozsiahlu zbierku ľudových a umeleckohistorických pamiatok vytrvalým navštevovaním dedín po celom západnom Slovensku a nakupovaním predmetov. V roku 1935 bola jeho zbierka taká rozsiahla, že sa rozhodol vystaviť ju vo svojej cukrárni. Súkromné Parrákovo múzeum sa stalo jednou z trnavských pozoruhodností. Kolekcia Š. C. Parráka sa neskôr stala základom etnologického a historického múzejného zbierkového fondu.
Pri príležitosti 120. výročia narodenia zberateľa múzeum sprístupnilo verejnosti reprezentačný výber viac ako 200 predmetov: fajansovú produkciu známych džbánkárskych dielní, ľudovú úžitkovú hrnčinu, drevené sakrálne plastiky, maľby na skle, ľudový nábytok, cínové a medené nádoby, hodiny, fajky penovky, obradné židovské predmety, sklo, porcelán a kameninu. Parrákovo múzeum je prezentované prostredníctvom súboru čiernobielych fotografií, originálnymi vitrínami a krátkym filmovým zostrihom.
Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov
Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov
Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov
Štefan Cyril Parrák - pocta kráľovi zberateľov