Načítavam...

S láskou za pravdu - z technických príčin zatvorená

S láskou za pravdu - z technických príčin zatvorená
Expozícia z cirkevných dejín Trnavy
V roku 2015 rozšírilo Západoslovenské múzeum v Trnave svoje zbierky o unikátnu nábytkovú zostavu z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave. Nábytok do múzea daroval jeho príbuzný Ing. František Gregor z Košíc. Bol vyrobený pre Mons. Jantauscha piešťanským stolárom Vojtechom Novotným v tridsiatych rokoch 20. storočia v čase, keď vrbovský rodák zastával v Trnave post apoštolského administrátora. Jeho životné krédo „S láskou za pravdu“ (Pro veritáte – cum caritáte) je názvom expozície.
Skriňa, posteľ s nočným stolíkom, pracovný stôl, kľakátko a kreslá sa vrátili naspäť do Trnavy a sú prezentované v expozícii venovanej životu, dielu a odkazu národného dejateľa, slovenského náboženského spisovateľa, teológa a pedagóga prvej polovice 20. storočia. Interiér izby Mons. Pavla Jantauscha je doplnený devocionáliami, obrazmi Trnavskej Panny Márie a predmetmi z historického knižného fondu.
Expozícia S láskou za pravdu je prístupná od 9. decembra 2016 na prvom poschodí Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Po sprístupnení až do 23. 12. 2016 ju môžu návštevníci aj počas zimnej sezóny navštíviť v pracovných dňoch od 13,00 do 14,30. Inak treba návštevy a víkendovú skupinovú prehliadku objednať vopred telefonicky na tel. č. 033/5512913.
S láskou za pravdu - z technických príčin zatvorená
S láskou za pravdu - z technických príčin zatvorená