Načítavam...

Príroda Malých Karpát

Príroda Malých Karpát
Expozícia je zameraná na živú a neživú prírodu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorá predstavuje jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru na Slovensku. Väčšinu územia pokrývajú lesy, preto živú prírodu predstavujú predovšetkým typické druhy bukových a dubových lesov. Pestrosť regiónu dopĺňajú lúčne a vodné biotopy. Medzi najcennejšie exponáty fauny patria rys, vlk, syseľ, ako aj chránené druhy vtáctva, hmyzu a iných. Flóru tohto regiónu dokumentuje bohatý rastlinný materiál doplnený fotografiami pochádzajúcimi z prírodovedných výskumov. Paleontologické nálezy pochádzajú z období od druhohôr (spodná jura) až po štvrtohory. Z druhohorných skamenelín sú zaujímavé zvyšky hlavonožcov (amonitov) z lokality Chtelnica. Typická morská fauna - skameneliny ulitníkov, lastúrnikov, ježoviek či rýb - predstavuje treťohorné nálezy. Nálezy zo štvrtohôr prezentujú zvyšky veľkých cicavcov ako mamut a jaskynný medveď. Geologickú časť expozície tvoria typické minerály a horniny. Zaujímavou kolekciou sú minerály z paleo¬bazaltov z lokalít Lošonec a Sološnica. Medzi raritné vzorky patria ukážky sekundárnych minerálov antimónu z lokality Pezinok. Prírodovedná zbierka je pravidelne sprístupňovaná návštevníkom aj prostredníctvom krátkodobých výstav.
Príroda Malých Karpát
Príroda Malých Karpát
Príroda Malých Karpát
Príroda Malých Karpát