Načítavam...

Kampanologická expozícia

Kampanologická expozícia
Múzeum získalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska. Expozícia, v ktorej sú vystavené má dve časti. V jednej sa nachádzajú zvony z trnavského regiónu. Priamo v Trnave pôsobila od 19. storočia do roku 1945 zvonolejáreň bratov Fischerovcov (budova zachovaná na Dohnányho ulici v Trnave). Prezentovaná je aj práca konštruktéra Jozefa Pozdecha pochádzajúceho z Hrnčiaroviec – vynálezcu originálnej zvonovej stolice. Druhú časť expozície tvoria zvony zo Slovenska z rozličných cirkví a historických období. Najstarší exponát vznikol v roku 1491. Pozoruhodná je ornamentálna výzdoba zvonov z obdobia baroka.
Zvonová stolica
Zvonová stolica
Kampanologická expozícia
Kampanologická expozícia