Načítavam...

Dotkni sa hliny

Dotkni sa hliny

Z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu

Trnava a jej okolie boli oddávna jednou z najvýznamnejších tehliarskych oblastí na Slovensku. Súviselo to predovšetkým s dostupnosťou vhodnej hliny. Hoci trnavské tehelne sú už dávno minulosťou, topografiu mesta zmenili výrazným spôsobom. Ľudia sa dodnes prechádzajú ulicami V jame, Na hlinách či Hlbokej a mnohí netušia, že bez týchto jám by nikdy nevznikli unikátne tehlové hradby alebo typické siluety kostolov, ktoré dnes neodmysliteľne patria k panoráme Trnavy.
Tehly sú v súčasnosti predmetom záujmu nielen stavbárov, ale aj zberateľov. Medzi prvých známych slovenských zberateľov tehly patrí Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc., ktorý svoju zbierku daroval v deväťdesiatych rokoch 20. storočia Západoslovenskému múzeu v Trnave. Jeho zbierka sa stala základom expozície Dotkni sa hliny, ktorú Západoslovenské múzeum sprístupnilo v roku 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave.