Načítavam...

Archeologická expozícia

Archeologická expozícia
Na západnom Slovensku sa nachádza viacero zaujímavých a významných archeologických lokalít. Najstarším dokladom osídlenia tohto územia je fragment čelovej kosti lebky neandertálskej ženy spred cca 45 000 rokov nájdený pri rieke Váh. Pozostatky pravekých zvierat, poľnohospodárske náradie a kultové predmety neolitického človeka dopĺňa materiál z doby bronzovej. Terakotová keramika, mince a veľký vojenský tábor v Páci dokumentujú dobu rímsku. Vystavené sú aj exponáty pochádzajúce z veľkomoravských hradísk (napr. Moravany nad Váhom, Molpír, Prašník, Majcichov).