Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Zborníky

Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020
Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020
Recenzovaný odborný zborník príspevkov pracovníkov Západoslovenského múzea v Trnave obsahuje odborné štúdie ktoré sú výsledkom výskumu. Zahŕňa príspevky:
Pamätné dokumenty z veže Nanebovzatia Panny Márie v Trnave : Historická analýza a rozbor archiválií (Mgr. Lucia Duchoňová)
Kamenné predmety v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave (PaedDr. Simona Jurčová)
Západoslovenská skupina malieb na skle v zbierkovom fonde múzea (Mgr. Aneta Vlčková),
Grafická tvorba Ľudovíta Leopolda Fullu a jeho exlibrisy (Mgr. Milan Ševčík)
Nové a staršie nepublikované nálezy zo staršej doby rímskej z okolia Trnavy : Príspevok k poznaniu staršej doby rímskej v okolí Malých Karpát a v severnej časti trnavskej sprašovej tabule (Mgr. Andrej Sabov)
Monitoring netopierov (chiroptera) na území Trnavskej pahorkatiny (Bc. Katarína Haršányová)
Vplyv územia Bystrickej doliny na formovanie regionálnych špecifík života a následné vysťahovalectvo na príklade vybraného osídlenia v Osijecko-baranjskej župe (Mgr. Pavol Markech z Kysuckého múzea v Čadci)
Kol. aut. : Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020. Západoslovenské múzeum v Trnave. Trnava, 2020. ISBN 978-80-85556-27-8, 134 s.

Cena: 10,- €
Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 - 2009
Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 - 2009
Zborník Západoslovenské múzeum v Trnave 1954 - 2009
Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave 2009. 64 s.
ISBN 978-80-85556-19-3

Nepredajné
Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2019
Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2019
Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2019
Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave 2019. 104 s.
ISBN 978-80-85556-26-1

Cena:7 €
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja 2006. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2006.72 s. ISBN80-85556-16-2.

Nepredajné
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja
Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2005. 96 s. ISBN 80-85556-15-4.

Cena: 3,31 €
Západné Slovensko 8
Západné Slovensko 8
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja: Roč. 8/1981 Bratislava : Obzor, 1981. 369 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 7
Západné Slovensko 7
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 7/1980
Bratislava : Obzor, 1980. 95 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 6
Západné Slovensko 6
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja: Roč. 6/1976
Bratislava: Obzor, 1979. 309 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 5
Západné Slovensko 5
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 5/1979.
Bratislava : Obzor, 1979. 359 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 4
Západné Slovensko 4
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 4/1977.
Bratislava : Obzor, 1977.163 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 3
Západné Slovensko 3
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 3/1976
Bratislava : Obzor, 1976. 208 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 2
Západné Slovensko 2
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 2/1975.
Bratislava : Obzor, 1975. 144 s.

Nepredajné
Západné Slovensko 1
Západné Slovensko 1
Západné Slovensko. Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja : Roč. 1/1973.
Bratislava : Obzor, 1973. 181 s.

Nepredajné
Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku
Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku
PETRÁŠ, Milan: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku: zborník z prvej celoslovenskej konferencie Pivovarníctvo, sladovníctvo a chmeliarstvo na Slovensku v minulosti v Západoslovenskom múzeu v Trnave 3. - 4. 11. 1992.Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 114 s. ISBN 80-85556-04-9.

Cena: 1,99 €
Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy
Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy
BUGALOVÁ, Edita: Úloha spolkov, spoločností a združení v hudobných dejinách Európy. (Muzeologický seminár). Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 2001. 232 s.
ISBN 80-85556-10-3.

Cena: 3,31 €
Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka
BUGALOVÁ, Edita: Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka: zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, november 1997. Trnava: Západoslovenské múzeum - Trnavský hudobný kabinet, 1999. 145 s.
ISBN 80-85556-08-1
ISBN 80-7162-274-5

Cena 2,48 €
Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992
Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992
PETRÁŠ, Milan: Slovenské učené tovarišstvo 1792 - 1992. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 174 s. ISBN 80-85556-03-0.

Cena: 2,32 €
Zborník Krajského múzea v Trnave: Roč. 2/1956
Zborník Krajského múzea v Trnave: Roč. 2/1956
Zborník Krajského múzea v Trnave: Roč. 2/1956. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1956. 127 s.
Nepredajné
Corpus Campanarum Slovaciae  I. Trnava
Corpus Campanarum Slovaciae I. Trnava
PETRÁŠ, Milan: Corpus Campanarum Slovaciae I. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992. 122 s. ISBN 80-85556-01-4.

Nepredajné