Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Publikácie

Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením
Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením
Publikácia Trnavské fotoateliéry autorky Simona Jurčovej je výsledkom systematickej vedecko-výskumnej činnosti trnavských fotografov a fotoateliérov v rokoch 2014 - 2018. Základom výskumu bola zbierka historických fotografií, pohľadníc a albumov vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Doplnkovým výskumným materiálom boli súkromné archívy Trnavčanov. Kniha (150 strán, vyše 300 obrázkov) bola vydaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Mapuje väčšinu fotoateliérov v Trnave od r. 1860 do r. 1950. Prostredníctvom zistených informácií je možné približne datovať fotografie urobené v niektorom z trnavských fotoateliérov.
JURČOVÁ, Simona. 2020. Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením. Západoslovenské múzeum v Trnave. Kon-press Trnava, 2020. ISBN 978-80-89981-12-0, 150 s.

Cena 12,- €
Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska
Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska
Kniha autorského tímu Martin Kmeť a kolektív.
Obrazová publikácia reprezentatívneho charakteru s množstvo autorských farebných fotografií je doplnená textom o sakrálnych pamiatkach. Obmedzený náklad 200 ks je špeciálnou edíciou pre Západoslovenské múzeum v Trnave, ktorá obsahuje osobitné strany venované budove bývalého klariského kostola a kláštora, kde má dnes sídlo Západoslovenské múzeum v Trnave.

KMEŤ, Martin a kol. 2020. Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska. CBS spol. s. r. o. Banská Bystrica. 2020. ISBN 978-80-8144-279-7, 383 s.

Cena 22,- €
Trnava a SNP. Protifašistický odboj v Trnavskom kraji
Trnava a SNP. Protifašistický odboj v Trnavskom kraji
Zaoberá sa protifašistickým odbojom a úlohou trnavskej posádky v SNP. Jej zostavovateľom je PhDr. Stanislav Mičev, PhD, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici. Vydali ho Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Trnavský samosprávny kraj a Západoslovenské múzeum v Trnave. Knihu je možné si zakúpiť v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji
Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji
MIKUŠ, Tibor a kol. Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji. Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum : Trnava, 2015. 200 s. ISBN 978-80-85556-22-3.
Západoslovenské múzeum 60 rokov
Západoslovenské múzeum 60 rokov
ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2014. Západoslovenské múzeum 60 rokov. Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014. 175 s. 500 ks. Slovenčina. ISBN 978-80-85556-20-9
Tri generácie Bernolákovcov
Tri generácie Bernolákovcov
RADVÁNI, Hadrián: Tri generácie Bernolákovcov. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2001. 246 s. ISBN 80-85556-12-X.

Cena: 2,32 €
Svätci - svedomie storočí
Svätci - svedomie storočí
KRČ, Henrich - KOVÁČ, Blažej: Svätci - svedomie storočí: Devočné dekorácie v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1999. 102 s. ISBN 80-85556-09-X.

Cena: 1,09 €
Slovenské verše
Slovenské verše
Peter Benický: Slovenské verše. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1994. 135 s.
ISBN 80-85556-05-7.

Nepredajné
Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945
Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945
Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 - 1945. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1992. 64 s. ISBN 8085556-02-2.

Cena: 1,85 €
Modlitby a piesne
Modlitby a piesne
BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider - Trnavský: Modlitby a piesne: op. 39. Zborová tvorba. Trnava : Západoslovenské múzeum, 2005. 77 s. ISBN 80-85556-14-6.

Nepredajné
Denník grófa Jozefa Zičiho
Denník grófa Jozefa Zičiho
Denník grófa Jozefa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875 – 1876.
Trnava: Trnavský samosprávny kraj – Západoslovenské múzeum, 2006. 243 s. ISBN 80-5556-17-0.

Cena: 10,29 €
Archeologický výskum Halštatského hradiska na Tlstej hore v Prašníku
Archeologický výskum Halštatského hradiska na Tlstej hore v Prašníku