Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Katalógy výstav a expozícií

Pamätníky obetiam prvej svetovej vojny
Pamätníky obetiam prvej svetovej vojny
DUCHOŇOVÁ, Lucia. 2014. Pamätníky obetiam prvej svetovej vojny. Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014. 95 s. 200 ks. Slovenčina. ISBN 978-80-85556-21-6
3. krajská výstava poľovníckych trofejí 2015
3. krajská výstava poľovníckych trofejí 2015
ZLATOŠOVÁ, Elena – ŠESTÁKOVÁ, Anna. 2015. 3. krajská výstava poľovníckych trofejí 2015. Trnavský samosprávny kraj - Obvodné poľovnícke komory v Galante, Piešťanoch, Senici, Skalici a Trnave - Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2015. 27 s. 200 ks. Slovenčina. Katalóg.
Drevené kostoly v Európe
Drevené kostoly v Európe
LANGER, J. 2014. Drevené kostoly v Európe. Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014. 50 ks. Slovenčina. Katalóg.
2. krajská výstava poľovníckych trofejí 2014
2. krajská výstava poľovníckych trofejí 2014
ZLATOŠOVÁ, Elena – ŠESTÁKOVÁ, Anna. 2014. 2. krajská výstava poľovníckych trofejí 2014. Trnavský samosprávny kraj - Obvodné poľovnícke komory v Galante, Piešťanoch, Senici, Skalici a Trnave - Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014. 39 s. 300 ks. Slovenčina. Katalóg.
Krajská výstava poľovníckych trofejí 2013
Krajská výstava poľovníckych trofejí 2013
JURČOVÁ, Simona. 2013. Krajská výstava poľovníckych trofejí 2013. Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2013. 32 s. 150 ks. Slovenčina. Katalóg.
Život a tvorba sochára a medailéra
Život a tvorba sochára a medailéra
William Schiffer. Život a tvorba sochára a medailéra. Trnava: Trnavský samosprávny
kraj - Západoslovenské múzeum, 2008. 30 s.

Nepredajné
Sprievodca
Sprievodca
JURČOVÁ, Simona: Sprievodca. Západoslovenské múzeu v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2003. 16 s. ISBN 80-85556-13-8.

Cena: 0,83 €
William Schiffer. Jubileum
William Schiffer. Jubileum
William Schiffer. Jubileum. Výstava. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2005. 28 s.

Nepredajné
Tradičná výroba a ľudové umenie v súčasnosti na západnom slovensku
Tradičná výroba a ľudové umenie v súčasnosti na západnom slovensku
Sprievodca archeologickou expozíciou
Sprievodca archeologickou expozíciou
NOVÁK, Peter: Sprievodca archeologickou expozíciou. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1990.
Nepredajné
Slovenská ľudová majolika 1883 – 1983
Slovenská ľudová majolika 1883 – 1983
Slovenská ľudová majolika 1883 – 1983. Bratislava: Príroda, 1983.
Nepredajné
Archeologický výskum v Prašníku
Archeologický výskum v Prašníku
NOVÁK, Peter: Archeologický výskum v Prašníku: okres Trnava: výstava. Trnava, 1981.
Nepredajné
Z histórie letectva na Slovensku
Z histórie letectva na Slovensku
Z histórie letectva na Slovensku: katalóg k výstave. Trnava: Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum, 2008. 23 s.

Nepredajné
Mikuláš Schneider-Trnavský umelec národa
Mikuláš Schneider-Trnavský umelec národa
Mikuláš Schneider-Trnavský umelec národa.
Katalóg k výstave v Západoslovenskom múzeu.
30. máj – 31. december 2008. Trnava: Západoslovenské múzeum, 2008. 36 s.

Nepredajné
Ľudový odev na území  Trnavského samosprávneho kraja
Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja
Ľudový odev na území Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Trnavský samosprávny kraj, 2009, 32 s. ISBN 978-80-85446-60-9.
Nepredajné
Ľudové umenie na Západnom Slovensku
Ľudové umenie na Západnom Slovensku
PILLOVÁ, Drahomíra: Ľudové umenie na Západnom Slovensku. Katalóg výstavy.
Máj – október 1966. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1966. 24 s.

Nepredajné
Kvety trpezlivosti
Kvety trpezlivosti
MÉSZÁROŠOVÁ, Klára: Kvety trpezlivosti. Kláštorné práce v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1992. 63 s.
ISBN 80-85556-00-6.

Nepredajné
Dejiny knižnej kultúry
Dejiny knižnej kultúry
Dejiny knižnej kultúry. Sprievodca stálou expozíciou. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1983. 51 s.

Nepredajné
Bernolákovci v národnom obrodení
Bernolákovci v národnom obrodení
SEDLÁK, Imrich: Bernolákovci v národnom obrodení. Sprievodca po expozícii Západoslovenského múzea v Trnave. Bratislava : Erpo, 1985. 81 s.

Nepredajné