Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Fontés

Ázijské zbierky
Ázijské zbierky
FAUST, Ovídius - KRÁLIKOVÁ, Božena: Ázijské zbierky Západoslovenského múzea
v Trnave, zv. 1.Trnava : Západoslovenské múzeum, 1964. 223 s.

Nepredajné
Inkunábuly a tlače 16. storočia
Inkunábuly a tlače 16. storočia
RADVÁNI, Hadrián: Inkunábuly a tlače 16. storočia v o fondoch Západoslovenského múzea
v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1984. 131 s.

Nepredajné
Katalóg archeologickej zbierky ZSM v Trnave
Katalóg archeologickej zbierky ZSM v Trnave
NOVOTNÝ, B. - FUHRHERR, V.: Katalóg Archeologickej zbierky Západoslovenského múzea
v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1971.70 s.

Nepredajné
Katalóg pozostalosti MSchT
Katalóg pozostalosti MSchT
MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra – Trnavského. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 156 s.

Nepredajné
Trnavské medaily a ich autori
Trnavské medaily a ich autori
POLAKOVIČ, Jaroslav: Trnavské medaily a ich autori. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1985. 52 s.

Cena: 0,33 €