Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Fontés

Objavitelia a cestovatelia
Objavitelia a cestovatelia
Milan Ševčík : Objavitelia a cestovatelia : Cestopisy z historickej knižnice Západoslovenského múzea.

Fontés od knihovedca múzea Mgr. Milana Ševčíka je kompletným súpisom 59 kníh cestopisov a bedekrov z 18. až 20. storočia z múzejnej historickej knižnice. Spomenieme aspoň slovenských autorov - Samuel Bredetzky, Daniel Šustek, Jozef Hradský, Jozef Kompánek, Štefan Kmeť, Martin Kukučín a A. E. Timko. Text knižky je doplnený množstvom titulných listov a grafík

Cena 5,-€
Ázijské zbierky
Ázijské zbierky
FAUST, Ovídius - KRÁLIKOVÁ, Božena: Ázijské zbierky Západoslovenského múzea
v Trnave, zv. 1.Trnava : Západoslovenské múzeum, 1964. 223 s.

Nepredajné
Inkunábuly a tlače 16. storočia
Inkunábuly a tlače 16. storočia
RADVÁNI, Hadrián: Inkunábuly a tlače 16. storočia v o fondoch Západoslovenského múzea
v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1984. 131 s.

Nepredajné
Katalóg archeologickej zbierky ZSM v Trnave
Katalóg archeologickej zbierky ZSM v Trnave
NOVOTNÝ, B. - FUHRHERR, V.: Katalóg Archeologickej zbierky Západoslovenského múzea
v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1971.70 s.

Nepredajné
Katalóg pozostalosti MSchT
Katalóg pozostalosti MSchT
MUNTÁG, Emanuel: Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra – Trnavského. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1993. 156 s.

Nepredajné
Trnavské medaily a ich autori
Trnavské medaily a ich autori
POLAKOVIČ, Jaroslav: Trnavské medaily a ich autori. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1985. 52 s.

Vypredané