Načítavam...

Edičná činnosť

Múzeum vydalo od svojho vzniku: publikácie, zborníky, múzejné noviny, fontés, katalógy výstav a expozícií, drobné tlače, pohľadnice, periodiká.

Drobné tlače

Štefan Moyzes : 1797 – 1869
Štefan Moyzes : 1797 – 1869
HLUCHOVÁ, Jarmila – ŠEVČÍK, Milan. 2017. Štefan Moyzes : 1797 – 1869. Trnava : Trnavský samosprávny kraj a Západoslovenské múzeum, 2017, 24 s.
Severín Zrubec
Severín Zrubec
FLOCH, Ľubomír - ŠEVČÍK, Milan. 2014. Severín Zrubec. Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014. 23, [25] s. 200 ks. Slovenčina. Katalóg.
Bojovali za slobodu vlasti
Bojovali za slobodu vlasti
Bojovali za slobodu vlasti: Účastníci protifašistického odboja Trnavského samosprávneho kraja. Trnava: Trnavský samosprávny kraj - Západoslovenské múzeum v Trnave, 2008. 46 s.
ISBN 978-80-85556-18-6.
Nepredajné
Ján Hollý 1785 - 1849
Ján Hollý 1785 - 1849
Ján Hollý 1785 – 1849.
Autor: Mgr. Milan Ševčík
Trnava: Trnavský samosprávny kraj – Západoslovenské múzeum v Trnave, 2009. 20 s.

Nepredajné
Ján Hollý v literárnomúzejnej prezentácii
Ján Hollý v literárnomúzejnej prezentácii
SEDLÁK, Imrich: Ján Hollý v literárno-múzejnej prezentácii. Borský Mikuláš - Madunice - Dobrá Voda. Bratislava: ERPO, 1985. 141 s.

Nepredajné
Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
PILL, F. - RAKOVSKÝ, Š. - ZUBEREC, V.: Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Trnava: Západoslovenské múzeum, 1964. 22 s.
Nepredajné
Trnavská posádka
Trnavská posádka
Trnavská posádka a piešťanskí letci v SNP. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1989. 53 s.

Nepredajné
Trnavské tlače
Trnavské tlače
ČAMBÁLOVÁ, Daniela: Trnavské tlače v historickom knižnom fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1988. 64 s.
Cena: 0,09 €